בטיחות מזון, איכות, רגולציה והדרכה

שירותים ומוצרים

* רישוי עסקים מול משרד הבריאות, רשויות מקומיות וכיבוי אש
* רישיון יצרן של משרד הבריאות ו- GMP
* רישוי אירועים המוניים וירידי מזון.
* בניה והטמעה של מערכות ניהול איכות לפי תקן 9001:2008 ISO
* בניה והטמעה של מערכות בטיחות מזון: HACCP, ISO 22000, FSSC , BRC
* בניה והטמעה של מערכות בטיחות (כולל שירותי ממונה בטיחות) לפי 18001 
* בניה הטעמה של מערכות נהלים לפי 14001 ISO ו- 8000 AS
*  מבדקי תברואה ומבדקי ספקים.
* פיתוח מוצרים והארכת חיי מדף
* בניה והטמעה של מערכות ניהול סביבתי  לפי תקן 14001 ISO
* בניה והטמעה של מערכות ניהול בטיחות לפי תקן 18001
* הכנת תויות וסימון למוצרי מזון בארץ ולייצוא
* הדרכות תברואה באישור משרד הבריאות כולל נאמני תברואה

לפרטים נוספים והצעות מחיר נתי 050-5480660
 
דף הבית טלפוןפייסבוק